Řešení

IT monitoring

Poskytujeme implementační, integrační a konzultační služby k nástrojům Splunk Enterprise, Splunk ITSI, Prometheus, Loki, Zabbix, Nagios a dalším.

Přinášíme spolehlivý aplikační a infrastrukturní monitoring, který vám poskytne zcela novou úroveň vhledu.

Configuration & Incident management

Správně pojatý konfigurační management zjednodušuje a zefektivňuje správu vašich systémů.

Pomůžeme vám zavést automatizovaný a dlouhodobě udržitelný konfigurační management a umožnit vašim specialistům, aby se namísto rutiny věnovali tomu opravdu důležitému.

IT infrastruktura

Spravujeme rozsáhlé sítě s rozmanitými síťovými službami, jako jsou Apache, Nginx, Postfix, DNS, LDAP/Active Directory, VPN, Syslog, firewally, PostgreSQL, MariaDB/MySQL a další.

Pomůžeme vám s klasickou virtualizací jako VMware či Proxmox i se světem cloudu, DevOpsKubernetes.

QA & testing

Zaměřujeme se na procesy v testování - nastavení, optimalizaci a jejich udržitelnost za využití moderních principů, technologií, které máme ověřeny na základě vlastních zkušeností.

Služby

Implementační projekty

Naši specialisté vám pomohou zvolené řešení implementovat a integrovat do vašeho IT ekosystému, nebo existující řešení optimalizovat.

Konzultace

Připravíme strategie a doporučení k dosažení vašich cílů v oblasti quality assurance (QA), provozního monitoringu i souvisejících procesů.

Školení

Nabízíme odborná školení v oblasti QA, infrastrukturního a aplikačního monitoringu a souvisejících ITIL procesů, práce s platformou Splunk Enterprise a další.

Připravíme a zajistíme školení na míru vašim potřebám a požadavkům.

Produkty

Vyvíjíme specializovaný software pro automatizaci monitoringu a souvisejících ITIL procesů. Naše produkty zde již brzy představíme.

Na prvním místě jsou lidé. Informační systém, který neusnadňuje práci lidem, je naprosto zbytečný.